Medzi obcami Rudňany a Poráč skončila rekonštrukcia vozovky

Cesta tretej triedy III/3244 medzi obcami Rudňany a Poráč prešla rekonštrukciou.  

EUROVIA SK tu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja obnovila dva úseky vozovky s celkovou dĺžkou 630 metrov a oporný múr spolu v dĺžke 330 metrov. Dielo za viac ako 1,7 mil. EUR bez DPH zrealizoval závod Košice za 9 mesiacov.

Stavebné práce zahŕňali odstránenie existujúcich vrstiev vozovky, zemné práce, zriadenie a opravu odvodňovacích zariadení a pokládku nových konštrukčných vrstiev vozovky. Zrealizovali sa aj nové nové krajnice, v niektorých úsekoch sa spevnili staré, osadili sa nové zvodidlá, smerové stĺpiky či dopravné značky. Pôvodný oporný múr pozdĺž vozovky sa zrekonštruoval,  osadili sa na ňom piloty a zriadili sa odvodňovacie zariadenia ako priepusty, chráničky, drenáže či šachty.

Cieľom stavebných prác bolo odstrániť havarijný stav cesty a zvýšiť tak komfort a bezpečnosť vodičov.

Základní informace:
Název: Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč
Objednavatel: Správa ciest košického samosprávneho kraja
Zhotovitel: EUROVIA SK
Doba realizace: 04/2022-11/2022