VIALAB SK

Zaisťujeme laboratórnu, kontrolnú a poradenskú činnosť v odbore pozemných komunikácií. Participujeme na európskych a národných výskumných projektoch.

70

rokov skúseností

O spoločnosti

Naše laboratóriá sú vybavené špičkovou technikou najmä na skúšanie asfaltových spojív, emulzií a asfaltových zmesí, a tiež napr. na zisťovanie prítomnosti dechtu v recykláte. Disponujú aj špeciálnym zariadením na výrobu penoasfaltu a asfaltových emulzií, čo umožňuje priebežne vyvíjať a testovať ich nové druhy.

V rámci rozvoja participujeme na vývojových programoch celej skupiny VINCI a na európskych a národných výskumných projektoch. Spolupracujeme s vysokými školami, štátnou správou a profesijnými organizáciami pôsobiacimi v odbore pozemných komunikácií.

Kontakt

Sídlo

Osloboditeľov 66 
040 17  Košice

IČO: 45338159
DIČ: 2022971346


+421 908 714 015 
vialab.sk@vinci-construction.com 

Vedenie spoločnosti

Konateľ
Ing. Petr Kovaľ

Konateľ
Ing. Daniel Hanko