CSR projekty

Jsme společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům
a veřejnosti, stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí.

Podporujeme a pomáháme

Nadace VINCI

Naše skupina je součástí koncernu VINCI, jehož jedním z projektů je Nadace VINCI, která byla založena v roce 2002 s cílem vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst, venkova, světem občanské společnosti. V této myšlence pokračuje i Nadace VINCI v České republice.

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2007, jsou dceřiné společnosti koncernu. Její náplní je podpora projektů umožňujících sociální začlenění našich spoluobčanů formou zajištění pracovních míst, dále podpora projektů s prevenční činností předcházející možnému sociálnímu vyloučení mládeže.

Rozhlédni se!

Mezi naše klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti řadíme partnerství v projektu Rozhlédni se!, za kterým stojí EUROVIA CS.

Jde o vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti v silničním provozu. Jeho působnost je celorepubliková se zaměřením především na děti do deseti let v mateřských a základních školách a dětských domovech.

Jako společnost působící v oblasti dopravního stavitelství si velice uvědomujeme, jak moc je prevence především u malých dětí potřebná. Vítáme podobné aktivity a jsme velmi rádi, že jsme dostali možnost s Nadačním fondem Kolečko spolupracovat, a stát se tak hrdým partnerem projektu Rozhlédni se!

Základem projektu Rozhlédni se!, jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Projekt stojí na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici.

Rozhlédni se!

Připoutej se!

Buď vidět!

Pomáhej!

Chraň se!


Dále podporujeme

Český olympijský výbor

V roce 2022 jsme uzavřeli partnerství s ČOV. S heslem Šampioni fandí šampionům, jsme se také zapojili do zimní Olympiády dětí a mládeže.

Curling vozíčkářů

Podporujeme také český tým curlingu vozíčkářů fungující v rámci Českého svazu curlingu.

Curling vozíčkářů je koordinačně velmi náročná hra, která vyžaduje velkou fyzickou zdatnost a pokročilé strategické myšlení. Tato kombinace potřebných vlastností je blízká i profesnímu pojetí stavební firmy. Proto jsme se rozhodli sponzorovat právě curling.

Staňte se Ježíškem. Diakonie ČCE

Dlouhodobě spolupracujeme s Diakonií ČCE například vánočním projektem „Staňte se Ježíškem, vykouzlíte úsměv.“

Díky tomu podporujeme děti s těžkým osudem. V rámci „Staňte se Ježíškem, vykouzlíte úsměv“ zajišťujeme dárky pod stromeček, o které si napsaly nebo namalovaly do dopisů Ježíškovi. Součástí je i předání šeku zaměstnanecké sbírky.

Domov sv. Josefa v Žirči

Není nám lhostejný ani osud lidí, kteří bojují se zákeřným onemocněním. Proto od roku 2018 spolupracujeme a podporujeme Domov svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v České republice, poskytujícím komplexní péči osobám nemocným roztroušenou sklerózou.

Domovu jsme již pomohli se stavebními úpravy okolí a náměstí a uspořádali sbírku mezi našimi zaměstnanci. V současné době jsme domluveni na kontinuální finanční podpoře, která zajistí zkvalitnění péče o nemocné.