CSR projekty

Jsme společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům
a veřejnosti, stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí.

Podporujeme a pomáháme

Rozhlédni se!

Mezi naše klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti řadíme partnerství v projektu Rozhlédni se!, za kterým stojí EUROVIA CS.

Jde o vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti v silničním provozu. Jeho působnost je celorepubliková se zaměřením především na děti do deseti let v mateřských a základních školách a dětských domovech.

Jako společnost působící v oblasti dopravního stavitelství si velice uvědomujeme, jak moc je prevence především u malých dětí potřebná. Vítáme podobné aktivity a jsme velmi rádi, že jsme dostali možnost s Nadačním fondem Kolečko spolupracovat, a stát se tak hrdým partnerem projektu Rozhlédni se!

Základem projektu Rozhlédni se!, jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Projekt stojí na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici.

Rozhlédni se!

Připoutej se!

Buď vidět!

Pomáhej!

Chraň se!


Nadace VINCI

Naše skupina je součástí koncernu VINCI, jehož jedním z projektů je Nadace VINCI, která byla založena v roce 2002 s cílem vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst, venkova, světem občanské společnosti. V této myšlence pokračuje i Nadace VINCI v České republice.

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2007, jsou dceřiné společnosti koncernu. Její náplní je podpora projektů umožňujících sociální začlenění našich spoluobčanů formou zajištění pracovních míst, dále podpora projektů s prevenční činností předcházející možnému sociálnímu vyloučení mládeže.


Dále podporujeme

Český olympijský výbor

V roce 2022 jsme uzavřeli partnerství s ČOV. S heslem Šampioni fandí šampionům, jsme se také zapojili do zimní Olympiády dětí a mládeže.

Curling vozíčkářů

Podporujeme také český tým curlingu vozíčkářů fungující v rámci Českého svazu curlingu.

Curling vozíčkářů je koordinačně velmi náročná hra, která vyžaduje velkou fyzickou zdatnost a pokročilé strategické myšlení. Tato kombinace potřebných vlastností je blízká i profesnímu pojetí stavební firmy. Proto jsme se rozhodli sponzorovat právě curling.

Staňte se Ježíškem. Diakonie ČCE

Dlouhodobě spolupracujeme s Diakonií ČCE například vánočním projektem „Staňte se Ježíškem, vykouzlíte úsměv.“

Díky tomu podporujeme děti s těžkým osudem. V rámci „Staňte se Ježíškem, vykouzlíte úsměv“ zajišťujeme dárky pod stromeček, o které si napsaly nebo namalovaly do dopisů Ježíškovi. Součástí je i předání šeku zaměstnanecké sbírky.

Domov sv. Josefa v Žirči

Není nám lhostejný ani osud lidí, kteří bojují se zákeřným onemocněním. Proto od roku 2018 spolupracujeme a podporujeme Domov svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v České republice, poskytujícím komplexní péči osobám nemocným roztroušenou sklerózou.

Domovu jsme již pomohli se stavebními úpravy okolí a náměstí a uspořádali sbírku mezi našimi zaměstnanci. V současné době jsme domluveni na kontinuální finanční podpoře, která zajistí zkvalitnění péče o nemocné.