Naše společnosti

ARKO TECHNOLOGY

Specializujeme se na dodávky investičních celků vodohospodářských staveb, provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie a oblast dmychadel a kompresorů.

Sídlo

Vídeňská 206/108
Přízřenice 
619 00 Brno

IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169

Spisová značka B 296/KSBR Krajský soud v Brně

Předseda správní rady
Ing. Ján Špaňo

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. Lukáš Mrázek

Člen správní rady
Ing. Jiljí Matějíček


DIVia stavební

Máme na starosti stavební práce v rámci historicky prvního PPP projektu v České republice – dostavbě dálnice D4.

Sídlo

U Michelského lesa 1581/2
140 00  Praha 4 - Michle

IČO: 09798757
DIČ: CZ09798757

Spisová značka C 342722/MSPH Městský soud v Praze

Jednatel
Ing. Martin Pekáček

Jednatel
Ing. Pavel Jiroušek

Jednatel a ředitel společnosti
Ing. Dalibor Cvach


EUROVIA CS

Specializujeme se na dopravně-inženýrské stavitelství v  České republice. V našem portfoliu se nachází realizace silničních, dálničních, mostních a železničních projektů.

Sídlo

U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha  4

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Spisová značka B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

cze-ecz@vinci-construction.com
+420 224 951 111
+420 224 952 222

Předseda správní rady
Ing. Martin Borovka

Místopředseda správní rady
Paul Scippa

Místopředseda správní rady
Ing. Erika Kohoutová

Člen správní rady
Ing. Pavel Jiroušek

Člen správní rady
Ing. Ján Špaňo

Člen správní rady
Ing. Miroslav Trnka

Člen správní rady
Ing. Zdeněk Novák


EUROVIA SK

Specializujeme se na dopravně-inženýrské stavitelství na Slovensku. V našem portfoliu se nachází realizace silničních, dálničních, mostních a železničních projektů.

Sídlo

Osloboditeľov 66
040 17  Košice

IČO: 31651518
DIČ: 2020490274

Kontakt

riaditelstvo@eurovia.sk 
+421 557 261 101 

Předseda představenstva
Ing. Martin Borovka

Místopředseda představenstva a generální ředitel
Ing. Róbert Šinály

Člen představenstva
Ing. Daniel Hanko

Člen představenstva
Paul Scippa

Člen představenstva
Ing. Juraj Dančišín


EUROVIA Silba

Naší specializací je vodorovné dopravní značení. 

Sídlo

Lobezská 1191/74 
326 00 Plzeň 

IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551

Spisová značka B 518/KSPL Krajský soud v Plzni

Kontakt

+ 420 377 457 384
josef.matousek@vinci-construction.com  

Předseda správní rady
Ing. Zdeněk Novák

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Josef Matoušek

Člen správní rady
Hana Řepová


EUROVIA Asfalt

Vyrábíme a dodáváme široké portfolio živičných směsí a litých asfaltů. Disponujeme nejmodernějšími technologiemi, které jsou šetřené k životnímu prostředí. Dokážeme vyrábět recyklované směsi.

Sídlo

Nedokončená 1332
198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 49790633
DIČ: CZ49790633 

Spisová značka C 4772 vedená u Krajského soudu v Plzni

Jednatel a ředitel společnosti
Ing. Antonín Hnízdo

Jednatel
Ing. Martin Pekáček


EUROVIA Kamenolomy

Patříme k významným a tradičním dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. 

Sídlo

Londýnská 637/79a  
Liberec XI-Růžodol I  
460 01 Liberec 

IČO: 27096670 
DIČ: CZ27096670 

Spisová značka B 1594/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Kontakt

eurovia‑kamenolomy@eurovia.cz
+420 485 251 911

Předseda správní rady
Ing. Martin Pekáček

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Dipl.-Ing. Michael Junge

Člen správní rady
Ing. Petr Polák


EUROVIA Kameňolomy

Jsme významným a tradičním dodavatelem drceného a těženého kameniva na slovenském trhu.

Sídlo

Osloboditeľov 66
040 17  Košice - Barca

IČO: 36574988 
DIČ: 2021308619 

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14445/V 

Kontakt

lucia.slepecka@eurovia.sk
+421 381 29 96

Jednatel a ředitel společnosti
Ing. Ľudovít Kováč

Jednatel
Ing. Martin Pekáček


FREYSSINET CS

Zaměřujeme se na předpínání železobetonových konstrukcí.

Sídlo

Královická 267 
250 61  Zápy

IČO: 61673048 
DIČ: CZ61673048 

Spisová značka B 3720/MSPH Městský soud v Praze

Kontakt

freyssinet@freyssinet.cz 
+420 326 377 900 

Předseda představenstva a ředitel společnosti
Bc. Miroslav Havlíček

Člen představenstva
Ing. Petr Kalabis

Člen představenstva
Pascal Thillerot

Člen představenstva
Pascal Sébastien Rochedreux

Člen představenstva
Julien Erdogan

Člen představenstva
Ing. Miroslav Trnka


GJW Praha

Disponujeme a nabízíme speciální stroje na železniční stavby. 

Sídlo

Mezitraťová 137
198 21  Praha 9 – Hloubětín

IČO: 41192869
DIČ: CZ41192869

Spisová značka: C 4528 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

gjw@gjw-praha.cz 
+420 281 090 811

Jednatel
Alexander Schneider

Jednatel
Ing. Miroslav Trnka

Jednatel a ředitel společnosti
Ing. Petr Jakubec


OK Třebestovice

Jsme specialisté na oblast ocelových konstrukcí s hlavním zaměřením na prvky dopravního stavitelství.

Sídlo

Tovární 164 
289 12 Třebestovice

IČO: 03094251 
DIČ: CZ03094251

Spisová značka B 19808/MSPH Městský soud v Praze

Kontakt

tomas.chlastak@vinci-construction.com
+420 325 510 111

Předseda správní rady
Ing. Miroslav Trnka

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. Tomáš Chlasták

Člen správní rady
Jiří Herman


PREFA PRO

Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme na stavby prefabrikované prvky.

Sídlo

Královická 267 
250 01  Zápy

IČO: 03087344 
DIČ: CZ03087344

Spisová značka B 19807/MSPH Městský soud v Praze

Kontakt

prefa-pro@prefa-pro.cz
+420 326 377 821

Předseda správní rady
Ing. Miroslav Trnka

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. František Kozel

Člen správní rady
Jiří Herman


Průmstav

Naším cílem je komplexní přístup k výstavbě bytových komplexů, kancelářských budov, průmyslových staveb či staveb občanské vybavenosti.

Sídlo

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

IČO: 25105825
DIČ: CZ25105825

Spisová značka B 4538/MSPH Městský soud v Praze

Kontakt

info@prumstav.cz
244 096 111

Předseda správní rady
Ing. Jáchym Tlapa

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. Ivo Woleský

Člen správní rady
Ing. Lucie Zímová


Stavby mostů

Spojujeme světy prostřednictvím dálničních, silničních i železničních mostů, mostních estakád i lávek pro pěší.

Sídlo

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Předseda správní rady
Ing. Miroslav Trnka

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Mgr. Luboš Lobík

Člen správní rady
Ing. Lucie Zímová


SMP Construction

Zajišťuje komplexní návrhy velkých projektů, jejich řešení i realizaci.

Sídlo

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

IČO: 11965584
DIČ: CZ11965584

Spisová značka B 26741 vedená u Městského soudu v Praze

Předseda správní rady
Ing. Jáchym Tlapa

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. Jiří Bažata

Člen správní rady
Ing. Lucie Zímová


SMP Vodohospodářské stavby

Dodáváme moderní a vysoce účinná řešení výroby pitné vody a čištění odpadních vod. Naší specializací jsou zejména komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, realizace projektů na vodních dílech, rekonstrukce plavebních komor, protipovodňová opatření a úpravy vodních toků.

Sídlo

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471

Spisová značka B 26499 vedená u Městského soudu v Praze

Předseda správní rady
Ing. Zdeněk Novák

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. Roman Hek

Člen správní rady
Hana Řepová


SMS

Orientujeme se na výstavbu vodohospodářských, podzemních a dopravních staveb na území Slovenské republiky.

Sídlo

Partizánska cesta 91 
974 01  Banská Bystrica

IČO: 35727951
DIČ: 2020268173

Kontakt

stavbymostov@stavbymostov.sk
+421 484 142 622

Předseda představenstva
Ing. Róbert Šinály

Místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Ing. Dalibor Novotný

Člen představenstva
David Čáp


VIADESIGN

Jsme projekční kanceláří, která dokáže naprojektovat a staticky posoudit stavby, především pak mostní objekty. 

Sídlo

Vyskočilova 1566
140 00  Praha 4 - Michle

IČO: 11824883
DIČ: CZ11824883

Spisová značka C 355009 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

+420 224 952 037

Jednatel
Ing. Michal Sýkora


VIALAB CZ

Provádíme laboratorní testy související s dopravním stavitelstvím. Jsme akreditovaní.

Sídlo

U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

IČO: 61250210
DIČ: CZ61250210

Spisová značka C 28988 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

eurovia@eurovia.cz
+420 224 951 111
+420 224 952 222

Jednatel
Ing. Michal Sýkora

Jednatel
Paul Scippa

Ředitel společnosti
Ing. Jiří Kašpar


VIALAB SK

Provádíme laboratorní testy související s dopravním stavitelstvím. Jsme akreditovaní.

Sídlo

Osloboditeľov 66 
040 17  Košice

IČO: 45338159
DIČ: 2022971346

Kontakt

vialab@eurovia.sk
+421 908 714 015

Jednatel
Ing. Petr Kovaľ

Jednatel
Ing. Daniel Hanko