Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení týkající se podezření z protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podávat příslušné osobě:

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCIArb.
samostatný advokát a nezávislý rozhodce

Burzovní palác
Rybná 14, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 191 385

Compliance hotline - etická linka – whistleblowing linka

EUROVIA Kamenolomy, a. s.

euroviakamenolomy.oznameni@vinci-construction.com
Tel: +420 603 532 252