Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Informace dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou uveřejněny pro jednotlivé povinné subjekty prostřednictvím níže uvedených odkazů.

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCIArb.
samostatný advokát a nezávislý rozhodce

Burzovní palác
Rybná 14, 110 00 Praha 1
 

WHISTLEBLOWING oznamovací kanály

VINCI Construction CS a.s.

e-mail: 73b7ea893d28@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/56c4e5ecd2e3
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 319345454 

EUROVIA CZ a.s.

e-mail: 204520434d43@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/49e1040e6e32
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 447507438

EUROVIA Kamenolomy, a. s.

e-mail: 5e2b8903b4c8@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/4dd6b0ba653d
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 352371344

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

e-mail: 627e254aa3eb@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/c4081cb19aed
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 450386400

EUROVIA Asfalt s.r.o.

e-mail: 8c90c826ff00@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/eb6ac4cff426
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 494340364

EUROVIA Silba, a.s.

e-mail: c24118c07fac@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/8346dba6c671
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 489275502

FREYSSINET CS, a.s.

e-mail: b97f57ef6687@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/1eca08e726b6
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 282322463

OK Třebestovice, a.s.

e-mail: 0819c14562a1@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/2cfc51a25306
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 435456465

PREFA PRO, a.s.

e-mail: 69b44af477a1@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/9a2a09e5907a
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 333432466

PRŮMSTAV, a.s.

e-mail: 6e6b27681494@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/caec96cb7ff0
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 370370483

SMP Construction a.s.

e-mail: 4a2022416323@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/70e1b51727e1
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 505509439

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

e-mail: b5e9d9e00a52@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/b23184e933c0
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 256272480

Stavby mostů a.s.

e-mail: 9d6e2b907133@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/3d9b9eadee11
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 456484262

VIALAB CZ s.r.o.

e-mail: df3dc994757d@mail.safetalk.io
odkaz do aplikace: https://app.safetalk.io/f/6ff6743f0dd8
Tel: +420 800 050 856,  Přístupový kód: 501501428