O nás 

Vize a mise

Jsme největší stavební Skupinou na území České a Slovenské republiky. Máme velký podíl na tom, jak budou obě země vypadat za pár let, jak se budou vyvíjet, jak budeme cestovat, bydlet i jaká bude kvalita prostředí, ve kterém žijeme. Svou budoucnost stavíme společně s vámi. 

Působíme ve všech stavebních oblastech, od dopravního inženýrství po pozemní stavitelství. Propojujeme světy prostřednictvím páteřních komunikací, mostů i železničních a tramvajových tratí. Ve městech budujeme kompletní mobiliář, sportovní hřiště, školy i bytové komplexy, haly a další. Do našeho portfolia patří také vodní díla, jako jsou čistírny a úpravny vod, přehrady, hráze i úpravy plavebních stupňů.

Naším cílem je budovat kvalitní projekty, které podpoří rozvoj prosperujicí ekonomiky a ulehčí každodenní činnosti s ohledem na prostředí, ve kterém žijeme. Stavíme na třech základních pilířích. Važíme si našich zaměstnanců, životního prostředí a našeho okolí.

70

let zkušeností

2000

projektů každý rok

4100

zaměstnanců

Zaměstnanci

Základním kamenem našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci. Stavíme na jejich odbornosti a zkušenostech. Vzděláváme je a posouváme se společně s nimi kupředu. Vytváříme jim kvalitní a bezpečné prostředí a díky jejich odhodlání trendy pouze nenásledujeme, ale vytváříme je.  

Ekologie

Budujeme, stavíme, projektujeme i udržujeme naše stavby v souladu s životním prostředím. Na stavbách využíváme zelenou energii, nejmodernější ekologické technologické a technické postupy, stroje a recyklované materiály.

Užitečné projekty

Naše projekty promýšlíme do posledních detailů, aby byly přínosné a ulehčily každodenní činnosti všem v blízkém i vzdáleném okolí. Ohleduplnost při naší práci je její přirozenou součástí.

Naše projekty a provozovny

Dálnice, silnice

Budujeme, modernizujeme, rekonstruujeme a opravujeme důležité dopravní tepny v České a Slovenské republice. Rozvíjíme páteřní silniční a dálniční síť a podílíme se na rozvoji infrastruktury a renovaci pozemních komunikací. 

Mostní konstrukce

Naše dálniční, silniční i železniční mosty, mostní estakády i lávky pro pěší propojují světy. Za pomoci špičkových technologií provádíme kromě oprav a demontáží i výstavbu nových mostů a lávek různých typů a velikostí. 

Železniční stavby

Rekonstruujeme, optimalizujeme, elektrizujeme železniční síť, opravujeme tramvajové trati, rekonstruujeme železniční uzly, nádraží i nástupiště, a to vše pro komfortní a bezpečné cestování na kolejích.

Pozemní stavby

Stavíme i obnovujeme budovy občanské vybavenosti, bytové komplexy, kancelářské budovy, průmyslové haly i hotely. Naší specializací jsou také stavby na klíč, fasády a monolitické konstrukce.

Vodohospodářské stavby

Dodáváme moderní a vysoce účinná řešení výroby pitné vody a čištění odpadních vod. Naší specializací jsou zejména komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, realizace projektů na vodních dílech, rekonstrukce plavebních komor, protipovodňová opatření a úpravy vodních toků.

Městský mobiliář

Podílíme se na obnově veřejného prostoru. Stavíme cyklostezky, náměstí, letištní plochy, ale třeba i školní hřiště. 

Surovinová základna

Máme vlastní surovinovou základu, kterou tvoří lomy a obalovny po celé České i Slovenské republice.

Laboratoře

Naše certifikované laboratoře poskytují technickou podporu ve všech regionech České a Slovenské republiky. Využíváme nejmodernějších dostupné technologie a inovativní řešení.

Projekční kancelář

Projektujeme a staticky posuzujeme různé typy staveb.