Stavby mostů

Spojujeme světy prostřednictvím dálničních, silničních i železničních mostů, mostních estakád i lávek pro pěší.

70

let zkušeností

O společnosti

Společnost Stavby mostů se věnuje výstavbě a rekonstrukcím železobetonových a betonových předpjatých mostů všech rozpětí a stavbám ocelových a dřevěných lávek. Hlavní objem výroby se soustředí na monolitické konstrukce. Dále společnost nabízí prefabrikované mosty, a to jak z podélných prefabrikátů (nosníků), tak příčných prefabrikátů (segmentů). Výjimečnou specializací je výstavba mostů z příčných prefabrikátů technologií letmé betonáže a dále pak zavěšených a visutých mostů. SM staví na 70 letých zkušenostech.

Projekty

Kontakt

Sídlo

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Vedení společnosti

Správní rada

Předseda správní rady
Ing. Miroslav Trnka

Místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Ing. Luboš Lobík

Člen správní rady
Ing. Lucie Zímová