Etika

Společnost VINCI Construction CS a.s. se zavázala dodržovat principy Charty etiky a jednání VINCIKodexu jednání proti korupci VINCICharty vztahů se subdodavateli VINCIVINCI Průvodcem lidskými právy a Manifesta VINCI. Skupina VINCI Construction CS se řídí standardy Compliance management systému (CMS) vyplývajících z mezinárodních pravidel koncernu VINCI. Cílem Compliance management systému je průběžně zavádět a kontrolovat dodržování opatření vedoucích k respektování nejen povinností plynoucích z právních předpisů, ale i principů etického chování. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti etického a transparentního jednání. Případné podněty týkající se podezření ze závadného jednání lze oznamovat Compliance officerovi:

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCIArb.
samostatný advokát a nezávislý rozhodce

Burzovní palác, Rybná 14
110 00 Praha 1
Tel: +420 222 191 385

Compliance hotline - etická linka – whistleblowing linka
maisner@martin-maisner.com
Tel: +420 603 532 252