Etika

Společnost VINCI Construction CS a.s. se zavázala dodržovat principy Charty etiky a jednání VINCIKodexu jednání proti korupci VINCICharty vztahů se subdodavateli VINCIVINCI Průvodcem lidskými právy a Manifesta VINCI. Skupina VINCI Construction CS se řídí standardy Compliance management systému (CMS) vyplývajících z mezinárodních pravidel koncernu VINCI. Cílem Compliance management systému je průběžně zavádět a kontrolovat dodržování opatření vedoucích k respektování nejen povinností plynoucích z právních předpisů, ale i principů etického chování. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti etického a transparentního jednání.