Dálnici D10 překlene nová spojka mezi areálem Škody Auto s průmyslovou zónou Plazy

Dálnici D10 překlene nový most, který bude určen pro nákladní dopravu mezi areálem společnosti ŠKODA Auto s průmyslovou zónou Plazy.

Výstavbu mostu slavnostně zahájili 24. května zástupci investora ŠKODA Auto a zhotovitele sdružení EUROVIA CS a BREX.

Místní neveřejná účelová komunikace bude dlouhá 1095 metrů a je projektována jako čtyřproudá, směrově rozdělená a obousměrná. Po obou stranách komunikace je navržen obousměrný chodník pro pěší.

Součástí stavby je i most o délce 357,18 metrů tvořený dvěma nosnými konstrukcemi – jednou pro každý jízdní směr. Projekt zahrnuje také sestavu jízdních pruhů a středových ostrůvků, která počítá s budoucím vybudování 14. brány společnosti ŠKODA Auto.

Trasa komunikace vede od zpevněných ploch pro osobní automobily D9 u 13. brány, přes areálovou vlečku, dálnici D 10, až na stávající pole u ŠKODA Parts center, kde se napojí na připravovanou akci Středočeského kraje „Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“. Celá zakázka je realizována podle tzv. Žluté knihy FIDIC, tj. Design & Build.

Díky zvolenému řešení, kdy vznikne neveřejné propojení průmyslových areálů, se výrazně uleví okolním komunikacím od dopravního zatížení nákladní dopravou v regionu.

Základní informace:
Název: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav – Úpravy dopravní infrastruktury pro nákladní dopravu
Investor: ŠKODA Auto
Zhotovitel: Sdružení „Společnost AEB“, EUROVIA CS a Brex
Stavbu vede EUROVIA CS, závod Liberec. Práce na nosné konstrukci provede závod Mosty a konstrukce a prefabrikované dílce dodá PREFA PRO.
Doba realizace: 04/2022-06/2023