Dokončili jsme rekonstrukci Vysokopeckého rybníka

Kolegové z SMP Vodohospodářských staveb v těchto dnech dokončili a předali stavbu Vysokopeckého rybníka.

Stavbě, která byla zahájena v říjnu 2020, předcházelo postupné vypouštění rybníka, odlov ryb, transfer vzácné škeble rybniční a likvidace raka pruhovaného, který je přenašečem takzvaného račího moru. Poté byly zrušeny původní přelivy, stejně jako původní odtokový objekt.

Původní přelivy nahradil nový bezpečnostní přeliv, který se skládá ze spadliště, skluzu a vývaru. Odtokový objekt je řešen jako železobetonový monolit a na vývar navazuje nově vybudované koryto odtoku. Hráz bylo nutné na přerušených místech dosypat a korunu hráze potom vyrovnat na novou úroveň.

Součástí stavby bylo i vybudování sdruženého objektu pro zajištění gravitačního odběru průmyslové vody a zajištění minimálního zůstatkového průtoku vody rybníkem do říčky Litavky. Kromě toho jsme vystavěli most přes vývar pod hrází a další dvě lávky. Pro bezpečný pohyb osob po hrázi byly doplněny zámečnické prvky, osvětlení a kamerový systém.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
Objednavatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby
Doba realizace: 10/2020–07/2022