Historická lávka v Praze Troji prošla kompletní rekonstrukcí

Lávka z počátku dvacátého století v pražské Troji se konečně dočkala citlivé rekonstrukce, která tuto technickou památku zachová i pro další generace. Pod touto výjimečnou akcí je podepsána společnost Stavby mostů

Památkově chráněný ocelový most z přelomu devatenáctého a dvacátého století původně sloužil bývalé polní dráze pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod v Praze Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově. Ačkoli dnes už není most dopravně využíván, jedná se o významnou historickou památku, která se však ocitla na samé hranici své životnosti.

Původní konstrukce totiž byla významně poškozená korozí a v případě necitlivého zacházení hrozilo její zhroucení. Velmi opatrně se tudíž muselo přistupovat i k jejímu snesení. Konstrukce byla tedy předem doplněna zesilujícím vyztužením a následně byla zdvižena jeřábem o nosnosti až 550 tun. Poté, co byla lávka položena na břeh areálu Staré čistírny, byla rozebrána a odvezena k repasi. Nicméně ukázalo se, že původní konstrukce je bohužel neopravitelná.

Proto bylo rozhodnuto o výrobě nové nýtované ocelové konstrukce, která je věrnou replikou té původní, a po částech dovezena do přístavu Mělník. Tady byla během posledních květnových dnů sestavena, spojena, naložena na loď a následně doplavena na stavbu. Její montáž, respektive osazení do mostního otvoru, proběhlo za pomoci dvou autojeřábů 28. května. Vzhledem k tomu, že konstrukce měří 35,2 metrů a váží 48,5 tuny, jedná se o skutečně náročnou a unikátní akci, která však zachrání vzácnou památku i pro další generace.

Do úplného dokončení zbývá ještě položit dlážděnou vozovku v kolejové trase a na celé stavbě osadit historizující zábradlí. Dále se na tomto stavebním díle provedou terénní úpravy včetně vyklizení křižující pobřežní cyklostezky, odvodnění a detailní prvky vybavení konstrukce mostu. Tím bude dovršeno přes rok trvající úsilí o zprovoznění areálu, který je technickou památkou.

Oprava a výměna ocelové lávky v Praze Troji probíhá v rámci projektu Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, jehož cílem je zajistit na Vltavě podjezdnou výšku 7 m na všech mostech.

Základní informace:
Název stavby: Stavba 005.A: Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58
Objednavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: Stavby mostů
Doba realizace: 03/2021 – 11/2022