Intenzifikace ČOV v Praze-Lipencích dokončena

Kolegové z SMP Construction dokončili rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Praze-Lipencích. K předání stavby došlo 26. dubna 2023.

Práce byly rozděleny do dvou etap, které na sebe navzájem navazovaly. Během první etapy proběhla výstavba nového čistírenského objektu a zvýšila se kapacita gravitačního nátoku. Ve druhé etapě byla čistírna odstavena, částečně demolována, rekonstruována a byla provedena sanace čerpací stanice s nádržemi kalového hospodářství. 

V rámci prací byla dostavěna retenční nádrž a objekt kalového hospodářství na asanovaných nádržích. Vybudovány byly také příjezdové komunikace o ploše 709 m2, nové budovy v areálu čistírny, venkovní osvětlení, kabelové trasy a potrubí areálové splaškové kanalizace. Kolegové rovněž zpevnili plochy a v neposlední řadě provedli terénní a sadové úpravy.

Základní informace:
Název stavby: Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0011 – Intenzifikace ČOV
Objednatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: SMP Construction
Doba výstavby: 11/2020–12/2022 (předání stavby 26. 4. 2023)