Most nad železničnou traťou za obcou Kluknava je hotový

Kolegovia zo spoločnosti SMS v týchto dňoch dokončili rekonštrukciu mosta nad železničnou traťou v úseku Košice – Žilina za obcou Kluknava.

Práce prebiehali v dvoch etapách. V prvom rade sme most pripravili zriadením ochrannej konštrukcie nad železničnou traťou a odstránili konštrukčné a podkladané vrstvy vozovky (vrátane priľahlých úsekov cesty III/3420) a rímsy. Odstránili sme izolácie mosta a vybúrali časti opory a krídel. Následne sa zrealizovali spriahovacie tŕne, vystuženie a prebehla betonáž novej spriahajúcej dosky. Vo finálnej fáze sme vybudovali spodnú časť stavby, rímsy a most vybavili bezpečnostnými prvkami a novým asfaltovým kobercom. Nezabudli sme ani na úpravu okolia. V súčasnej dobe už most plne slúži vodičom. 

Základné informácie:

Názov stavby: Stavebné úpravy mostov – SNV, GL časť: 203-00/3420-010 most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SMS

Obdobie výstavby: 05/2021 – 08/2022