Projekt Rozhlédni se! je znovu na cestách

Po pauze vynucené covidem už zase cestujeme s projektem Rozhlédni se! po školách a vzděláváme děti.

Projekt Rozhlédni se!, jehož jsme více jak 13 let hrdým partnerem, má za sebou další velmi úspěšné zastávky. Na začátku května jsme proškolili na ZŠ v Příbrami 220 dětí a poté následovala velká akce v Ostravě. Tady se v dopoledních hodinách zúčastnilo celkem 564 dětí z čtyřiadvaceti tříd, ale program pokračoval i odpolední částí, kterou navštívilo 454 dětí s rodiči. Celkem bylo tedy proškoleno 1018 dětí, což je skutečně úctyhodné číslo.

Spolu s námi byly do programu zařazeny i ostatní složky integrovaného záchranného systému, takže děti mohly navštívit stanoviště Záchranky, Městské policie (včetně psovodů), nebo třeba Střední zdravotnické školy. Témata odpoledních vstupů, na kterých vždy participoval nějaký odborník (například lékaři z traumatologie, oddělení popálenin apod.), byla také nesmírně zajímavá a týkala se prevence dětských úrazů. Ohlas ze strany dětí i rodičů byl mimořádný a jsme hrdí, že jsme mohli znovu přispět k prevenci a zajištění bezpečného pohybu dětí.