Rekonstruujeme most v Chodském Újezdu

Most v Chodském Újezdu, který převádí silnici přes Hamerský potok, byl postaven v roce 1925. Už v roce 2007 byl ale jeho stav hodnocen jako špatný – a to kvůli stavu nosné konstrukce, kterou tvoří železobetonový trámový rošt, i snížené funkčnosti zádržného zařízení. Proto bylo rozhodnuto vybudovat nový mostní objekt o odpovídajících parametrech jak šířkových, tak i z hlediska únosnosti mostu.

Kolegové ze společnosti Stavby mostů zahájili v červenci práce, konkrétně byl nejprve z místa vymezen silniční provoz, který byl převeden na objízdné trasy a hned poté navazovala demolice stávající konstrukce, která na konci července skončila. Po odstranění původního mostu, práce pokračují dle plánu dále tak, aby byl most hotový a k dispozici řidičům na konci letošního roku.

Základní informace:

Název: Rekonstrukce mostu ev.č.19844-4, Chodský Újezd 
Objednatel: Správa a údržba silnic Západočeského kraje
Zhotovitel: Stavby mostů
Doba realizace: 07 – 12/2022