Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu závodu Zlín

Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu závodu Zlín
 

V rámci snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru zahajuje společnost EUROVIA CS výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) ve svých vybraných areálech. Pro pilotní projekt byl vybrán areál závodu Zlín. Instalace proběhla v červnu 2021 a zahrnovala montáž FVE o výkonu 19,98 kWp.

Projekt zaručí snížení energetické náročnosti areálu a rovněž touto instalací obnovitelného zdroje energie dojde k pozitivnímu vlivu na životní prostředí snížením emisí z globálního hlediska. Počítá se také se značnou finanční úsporou pro stavebníka v podobě úspory nákladů na elektřinu. Vše dokážeme sledovat online zde.