Spolupráce s VŠ a nabídky pro studenty

Studentům vysokých škol nabízíme:

✔ stáže, praxe a brigády,

✔ konzultace a vedení diplomových prací,

✔ exkurze na vybrané stavby,

✔ absolventské pozice,

✔ rozvojové a vzdělávací programy pro nové kolegy, např. program Mladí inženýři

VÝZVA STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL A UNIVERZIT

SOUTĚŽ CENA ZA INOVACI 

PŘÍLIŠ KREATIVNÍ?
PŘÍLIŠ ODVÁŽNÍ?
PŘÍLIŠ INOVÁTORŠTÍ?

Soutěž Cena za inovaci 2023 je spuštěna

SÚŤAŽ CENA ZA INOVÁCIU 

PRÍLIŠ KREATÍVNI?
PRÍLIŠ ODVÁŽNI?
PRÍLIŠ INOVÁTORSKÍ?

Súťaž Cena za inováciu 2023 je spustená

Archiv předchozích ročníků

Spolupráce s univerzitami

Spolupracujeme s významnými českými univerzitami. Se studenty se pravidelně setkáváme na veletrzích, přednáškách, dnech otevřených dveří a studentských akcích, jako jsou seznamovací kurz Malta na ČVUT nebo Míchačka na VŠB-TUO.

Fakulta stavební ČVUT v Praze - strategický partner

Fakulta stavební VUT v Brně
– hlavní partner 

Fakulta stavební VŠB-TUO

Dopravní fakulta Jana Pernera

Zajímá Vás, co se u nás aktuálně děje? Sledujte nás!