Spolupráce s VŠ a nabídky pro studenty

Studentům vysokých škol nabízíme:

✔ stáže, praxe a brigády,

✔ konzultace a vedení diplomových prací,

✔ exkurze na vybrané stavby,

✔ absolventské pozice,

✔ rozvojové a vzdělávací programy pro nové kolegy, např. program Mladí inženýři

VÝZVA STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL A UNIVERZIT

Studentky, studenti, pošlete nám svou semestrální nebo bakalářskou práci a zapojte se do naší soutěže

SOUTĚŽ CENA ZA INOVACI

PŘÍLIŠ KREATIVNÍ?
PŘÍLIŠ ODVÁŽNÍ?
PŘÍLIŠ INOVÁTORŠTÍ?

SÚŤAŽ CENA ZA INOVÁCIU

PRÍLIŠ KREATÍVNI?
PRÍLIŠ ODVÁŽNI?
PRÍLIŠ INOVÁTORSKÍ?

Spolupráce s univerzitami

Spolupracujeme s významnými českými univerzitami. Se studenty se pravidelně setkáváme na veletrzích, přednáškách, dnech otevřených dveří a studentských akcích, jako jsou seznamovací kurz Malta na ČVUT nebo Míchačka na VŠB-TUO.

Fakulta stavební ČVUT v Praze - strategický partner

Fakulta stavební VUT v Brně
– hlavní partner 

Fakulta stavební VŠB-TUO

Dopravní fakulta Jana Pernera

Zajímá Vás, co se u nás aktuálně děje? Sledujte nás!